FUNDADA L’ANY 1918

l´Agrupació del camp de la Pobla de
Cervoles, som una cooperativa petita
que basa tota la seva producció en
l´elaboració i comercialització
d´oli d´oliva

Actualment l´única cooperativa que encara elabora l´oli de manera tradicional, és a dir, molturem les olives amb pedres, per després premsar la pasta produïda mitjançant premses hidràuliques. Amb aquesta tècnica aconseguim l´autèntic suc d´oliva amb el sabor de tota la vida, ja que és elaborat a una temperatura màxima de 27 graus, això fa que l’oli sigui ni excessivament verd, ni excessivament amarg ni excessivament picant ja que el sabor es suavitza a mesura que avança la maduració del fruit.

ELABORACIÓ

La cooperativa de la Pobla de Cérvoles té seixanta socis, sent l’olivicultura la seva principal activitat. L’almàssera funciona amb un sistema tradicional de premses de cofins. Els tràmits administratius els realitzen des de la secretaria de la mateixa cooperativa. La cooperativa de la Pobla de Cérvoles té una producció mitjana de 185tm/any d’olives, amb fortes oscil·lacions, que equivalent a unes 41,5 tm/any d’oli, el que vol dir que s’obtenen uns rendiments de més del 21% de mitjana. La durada mitjana de la campanya és de 53 dies. La Pobla de Cérvoles, és l’única cooperativa de la comarca de les Garrigues que elabora l’oli amb el sistema tradicional de primera extracció en fred. Les olives procedeixen al 100% de l’oliva arbequina, conreada als peus de la Serra La Llena i que dóna nom al nostre oli.

LA PREMSA

En el sistema tradicional de premses es treballa de manera artesanal en l’obtenció de l’oli. Això fa que els responsables del molí hagin de tenir una millor formació que en els sistemes continus. Al molí de la Pobla de Cérvoles es reben olives tots els dies de la setmana, i els productors les porten el mateix dia que les cullen. Habitualment hi ha unes entrades de 6.000 Kg d’olives al dia de mitjana, però, amb puntes de 10.000 Kg. Les olives són transportades majoritàriament amb remolcs. Normalment, les olives són molturades abans de les dotze hores d’haver estat entrades. Disposem de dues tremuges (una de 20.000 Kg partida en dues) per emmagatzemar les olives,fet que ens dóna prou capacitat per classificar les olives que es reben, segons els criteris que es fixin des de la direcció. Els productors porten les olives en remolcs, però, encara hi ha pagesos que les porten en sacs. S’ha de potenciar l’ús de remolcs, caixes o palots. Els moviments de les olives es realitzen amb cintes PVC alimentari fins les tremuges, que garanteix una correcta manipulació i transport. Les olives es guarden en les tremuges, un cop ventades, al no rentar les olives, abans d’entrar a les tremuges, s’eviten els inicis de fermentacions que poden afectar la qualitat de l’oli.

LES PEDRES

De les tremuges a les pedres son mogudes amb un bis sense fi tancat. Les olives s’han de molturar a diari, retardar la seva mòlta més de dotze hores, compromet la qualitat del producte final. El molí de la Pobla de Cérvoles està equipat amb un molí de pedres, una batedora horitzontal de dos cossos de 1.000 Kg/hora. Disposem d’un formador de peus (500 Kg/hora) i tres premses. Una vegada la pasta està premsada, el líquid que s’obté passa per la centrífuga on es separa l’oli de l’aigua, i des de on, s’emmagatzema en dipòsits d’acer inoxidable, finalment, és filtra i envasat.
Fem peus d’uns 500 Kg de pasta cada hora i mitja. La batedora és horitzontal de dos cossos de 500 Kg. Treballem de manera que no s’ompla el primer cos fins que no es comença a buidar el segon cos per fer un peu. D’aquesta manera, s’assegura un batut de 90 minuts, que és el recomanat per obtenir l’equilibri entre bons rendiments i qualitat aromàtica. Es treballa amb un interval de temperatures de 20 -25 graus centígrads, que està per sota de la recomanada (30 graus centígrads) i que facilita la conservació d’aromes. Es disposa d’un “Bran Lueber” per determinar que cada soci obtingui el seu rendiment particular de les seves olives. Per això, l’obtenció del nostre oli ha d’anar associada a mantenir el sistema tradicional, l’orientació es focalitza en mantenir el perfil d’aromes típic d’un oli tradicional de premses, que significa elaborar olis de categoria “verge” sense defectes desagradables.

HORARI D’OBERTURA

1 desembre ~ 15 gener, tots els dies, dissabte y diumenge matí
16 gener ~ 28 febrer,  dissabte y diumenge matí

DISSABTES MATI 10:00 ~ 14:00

DIUMENGES MATI 10.00 ~ 14.00