DADES IDENTIFICATIVES

Titular: COOP DEL CAMP SANT ISIDRE LLAURADOR
NIF: F25004169
Direcció de contacte: Avda. De Les Garrigues, 24 La Pobla de Cervoles
25471 La Pobla de Cérvoless ( Lleida ).
Telf: 973 175 151
E-mail: cooperativa@agrpobla.com

 

JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Qualsevol controvèrsia relativa a les prestacions de serveis comercials d’aquest lloc web i / o ús i accés a aquest lloc, així com qualsevol relació entre vostè com a client o usuari i COOP DEL CAMP SANT ISIDRE LLAURADOR, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que li correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Lleida. El client o usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
S’entén per client a aquelles persones o ens jurídics que tenen una relació contractual amb COOP DEL CAMP SANT ISIDRE LLAURADOR , han pagat un preu per un determinat període, s’han abonat un import per un servei o producte.
Un usuari o visitant és aquell que utilitza algun producte o servei de
 COOP DEL CAMP SANT ISIDRE LLAURADOR sense abonar cap quota ni import.